Boekbespreking: Innovatieroutine (Dany Jacobs & Hendrik Snijders)

ani_innovatieroutine1

Dany Jacobs (lector Kunst, Cultuur en Economie van ArtEZ en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Hendrik Snijders schreven het boek Innovatieroutine: hoe managers herhaalde innovatie kunnen stimuleren. Innoveren is immers een van de voorwaarden voor bedrijfssucces. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om grote, uitzonderlijke vernieuwingen, maar meestal om verbeteringen van bestaande producten en diensten. Meer aandacht voor deze doorontwikkeling en verbetering van producten en diensten maakt het mogelijk om routines voor borging van innovatie in strategie en processen te ontwikkelen.

Op basis van onderzoek in een twintigtal Nederlandse ondernemingen en organisaties die bekend staan om hun herhaalde innovatiesuccessen (o.a. Philips, Shell, Unilever, Hema en Rabobank), ontwikkelen Jacobs en Snijders het concept van de innovatietienkamp; tien disciplines die ten grondslag liggen aan innovatieroutine en waarin ondernemingen moeten excelleren om tot innovatiekampioen gekroond te kunnen worden. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de toepassing van deze concepten.

Interessante lectuur voor zij die van dichtbij of veraf met innovatie te maken hebben.

Dany Jacobs & Hendrik Snijders, Innovatieroutine: Hoe managers herhaalde innovatie kunnen stimuleren. Assen, Kon. Van Gorcum/Stichting Management Studies, 2008
ISBN 978 90 232 4473 8, 180 blz.

Voor meer info over het boek, inclusief bestelmogelijkheid kan je terecht op de website van de uitgever: Stichting Management Studies